Svepande borstar

Ogräsborstar och rengöringsborstar används främst för rengöring av rännsten, vägar, parkeringsplatser, flygplatser, torg, cykelvägar etc. Beroende på användning och uppgift väljs en gles eller tät borste. Det finns tre val av material: stål, syntet eller blandning. Till exempel behövs en annan borste för en vägbana full av lera, än för till exempel ett torg. Borstens konstruktion är också beroende av valet av fästplatta.

Borste med syntetisk platta (GB-SYN)
Borsten med syntetisk platta har en nedsänkt kammare. Som ett resultat hamnar toppen av borstmaterialet under toppen av plattan. Syntet är tillverkat av återvunnet material och är motståndskraftigt mot väderpåverkan.

Borste med träplatta (GB-HP)
Borsten med träplatta har en nedsänkt kammare precis som den syntetiska plattan. Som ett resultat hamnar toppen av borstmaterialet under toppen av plattan. Träet är extremt miljövänligt och biologiskt nedbrytbart.

Borste med stålplatta (GB-SW)
Borsten med stålplatta monteras med en snabb-bytesplatta (även känd som SW-platta), som går lätt och snabbt att använda vid ett byte av borste. Fördelen med detta system är att alla själva kan byta en borste utan hjälp av en extra person.

Borstvalsar för väg

Det finns flera namn för sopborstar för vägarna, så som borstvalsar och rullborstar. Men de har alla samma mål, nämligen att sopa vägar och andra stora ytor. Borstvalsarna kan även användas för att ta bort löv, sand och annat skräp från stora ytor, parkeringsplatser och landningsbanor. Borsten kan användas i kombination med vatten. Dessa borstar kan även användas för att ta bort ogräs från trottoaren. För detta ändamål är borstvalsarna gjorda av syntetfibrer och/eller ståltrådar. De har en fyrkantig borst och består av en eller två delar beroende på längden.

Borstar inom vägkonstruktion
För vägbyggnad används våra borstvalsar för att rengöra ytan innan asfaltering. Det undre skiktet rengörs väl så att asfalten kan läggas ut på en jämn yta.

Borstar inom jordbruket
Dessutom används våra borstvalsar av jordbruks- och trädgårdsföretag. Borstarna kan monteras på en traktor. Man kan sedan sopa och rengöra gårdar, stall och hallar. Borstvalsarna tar bort hårt smuts, matrester och lera.

Borstar för vintertjänster
KOTI har även borstvalsar för snö. Dessa rullborstar används specifikt för att ta bort snö.

Fördelar med borstvalsar:

  • Optimal flexibilitet i borstmaterialet.
  • Stort urval av borstmaterial.
  • De vanligaste måtten finns i lager.
  • Borsten kan användas i kombination med vatten.
  • Lämplig även för ogräs och snöplogning.

Kontakta oss