Feiebørster

Rennebørster og rensebørster brukes hovedsakelig til rengjøring av takrenner, veier, parkeringsplasser, flyplasser, torg, sykkelveier osv. Avhengig av applikasjon og feieoppgave, velges åpen eller lukket fylling. Det er tre typer fylling å velge mellom: stål, syntetisk eller blandet. For eksempel trenger en vei som er tilsølt med leire en annen type børste enn et torg. Børstens konstruksjon er også avhengig av valg av børsteplate.

Børste med syntetisk plate (GB-SYN)
Børsten med syntetisk plate har et nedsenket kammer. Som et resultat kommer toppen av fyllingen under toppen av platen. Den syntetiske platen er laget av resirkulert materiale, og er motstandsdyktig mot værpåvirkning.

Børste med treplate (GB-HP)
Børster med treplate har et nedsenket kammer, akkurat som den syntetiske platen. Som et resultat kommer toppen av fyllingen under toppen av platen. Tre er ekstremt miljøvennlig og biologisk nedbrytbart.

Børste med stålplate (GB-SW)
Børsten med stålplate settes sammen med en hurtig- utbyttingsplate (også kjent som SW-platen), som er lett og rask å bruke når du skifter eller bytter ut børste. Fordelen med dette systemet er at enhver kan bytte børste alene, uten hjelp av andre.

Rullebørster til feiing av vei

Det finnes flere navn på veibørster, for eksempel børstevalser, kvastvalser og feieruller. Men de har alle det samme formålet, nemlig å feie veier og andre store overflater. Rullebørstene kan også brukes til å fjerne løv, sand og annet rusk fra store overflater, parkeringsplasser og rullebaner. Børsten kan brukes i kombinasjon med vann eller sprøytesystemer. Disse børstene kan også brukes til å fjerne ugress fra fortau. For dette formålet brukes rullebørster laget av syntetiske fibre og/eller ståltråder. De har en firkantet boring og består av én eller to deler, avhengig av lengden.

Børster i veibygging
Under veibygging brukes våre rullebørster til å feie og rengjøre overflaten før asfaltering. Dette rengjør underlaget grundig, slik at asfalten kan legges jevnt.

Børster i landbruket
Rullebørstene våre kan også brukes i landbruk og hagebruk. Børstene kan monteres på en traktor. Slik kan man feie og rense gårdsplasser, staller og haller. Rullebørsten brukes til å fjerne hard møkk, matrester og gjørme.

Børster til vinterbruk
KOTI har også snøvalsebørster. Disse rullebørstene er spesielt laget for å fjerne snø.

Fordeler med rullebørster:

  • Optimal fleksibilitet i børstefyllet.
  • Stort utvalg fyllmateriale.
  • De mest vanlige diametrene og størrelsene er tilgjengelige på lager.
  • Børstene kan brukes i kombinasjon med vann eller sprøytesystemer.
  • De passer også til ugress- og snørydding.

Kontakt oss